График

Децата са разделени на две възрастови групи – до 10 и над 10г. Всяко дете пребивава в центъра два дни в продължение на два часа  като получава терапия от двама или трима специалиста на ден. За децата до 10г терапията е в часовете до 12ч, за учениците над 10г са предвидените следобедните часове.

Петък е ден за изнесени събития. От 15.00 до 17.00 в конна база  „Фанагория”-Аспарухово с децата от центъра, придружени от родител и в присъствието на кинезитерапевт/психолог, се провеждат занимания по конна езда и хипотерапия.