Дейности

Релационна психомоторика

При този тип работа (Релационна психомоторика с психолога) се прилагат индивидуални сесии по релационна психомоторика, сензо-моторни програми от еволюционната педагогика и кинезиология  за деца и групови сесии с игри за развиване на социални умения. Посредством нея постигаме много добри резултати, като се въздейства върху проприоцепция  и обща  моторика, изгражда се схема на тялото преодоляват се сензорни дефицити, изгражда се пространствена ориентация, подобрява се общата координация, поддържа се зрителен контакт; стимулира се комуникация, провокират се наблюдение, имитация, подражание и се постига партниране с редуване и изчакване.