Държавната агенция за закрила на детето връчи своите ежегодни награди „Посланик на доброто“

Държавната агенция за закрила на детето връчи своите ежегодни награди „Посланик на доброто“ за втора поредна година. На официална церемония в гр. София бяха представени отличените 25 личности и истории за добрина и човечност към деца и семейства у нас с кристалната статуетка „Посланик на доброто 2020 г.“ на ДАЗД.„Ако всички се обединим за доброто на нашите деца, човечността ще заеме основно място сред нас и сърцата ни ще затуптят в един ритъм – ритъмът на доброто. В наградите няма първо, второ или трето място. Има награди за достойни хора с Големи сърца.”, сподели председателят на ДАЗД д-р Елеонора Лилова. Историите и главните герои в тях ни учат да ценим живота, показвайки ни колко е важно да подадем ръка в решаващ за някого момент, без да търсим благодарност или отплата за това.С кристална статуетка „Посланик на доброто” е награденa Асоциация „Да съхраним жената“ за социалната й роля в името на благополучието на децата и техните семейства, както и за значима дейност към жените в неравностойно положение.Екипът на Асоциацията с признателност и благодарност прие наградата в лицето на нейният Председател – Д-р Йорданка Ненчева. Горди сме с признанието и още повече вдъхновени да заразяваме с примери за добротворчество. Сред официалните гости, уважили събитието, бяха представителят на Световната здравна организация доц. Михаил Околийски, изпълнителният директор на АБРО г-жа Анна Танова, изпълнителният директор на НСОРБ г-жа Силвия Георгиева, началникът на РУО София-град д-р Ваня Кастрева, представители на агенции, организации, общественици и др.