Екип

Ние се грижим нашият екип винаги да е добре подготвен, за да може да откликне по най-добрият начин на нуждите на всяко дете. Поради тази причина  ние осиигуряваме на нашите сътрудници редица сертификационни обучения и тематични обучения, супервизии, тиймбилдинги и екипни срещи.