Театрална работилничка

Освен да учат,  децата в нашия център имат възможност и да се забавляват в организираната съобразно техните потребности и възможности “Театрална работилничка”. Тук постигаме така важните подобрения в когнитивните им умения, придобива се усет за метрично-ритмични комбинации, развиват се комуникативните  умения – вербалните и невербалните,  научават се да разпознават и да се справят с експресията на основни емоции.