Играя и уча

Играя и уча

Работата на специалния педагог се провежда индивидуално и групово. В процеса на рехабилитацията се работи със силните страни на детето, като принципите на ППА са основни при преобразуване и затвърждаване на неприемливо поведение във функционално. Визуалната подкрепа e част от всяка дейност. Използваме системата PECS, както и  монтесори материали, които са любими на децата.