Изнесени дейности

Изнесени дейности

Още един подход за социализация на децата, за работа със семейството и близките. Организирани посещения са направени на Планетариума, Делфинариума, Аквариума;  разходка в Ботаническата градина и др.