Как да помогнем

Д А Р И Т Е Л С К А      К А М П А Н И Я

Ако желаете да подкрепите нашата кауза, бихте могли да го направите с дарение   – банкова сметка:

Банка ДСК, IBAN: BG82STSA93000005872546

BIC: STSABGSF

Получател: Асоциация”Да съхраним жената”