Контакти

АСОЦИАЦИЯ “ДА СЪХРАНИМ ЖЕНАТА”

9002 Варна, “Цар Освободител” № 64, тел/ fax: 052/ 630 137

e-mail: women_asg@abv.bg / www.woman-bg.bg

ЦЕНТЪР ЗА СОЦИАЛНА РЕХАБИЛИТАЦИЯ И ИНТЕГРАЦИЯ

ЗА ДЕЦА С УВРЕЖДАНИЯ „ЖИВОТ ПОД ДЪГАТА“

9002, Варна, ул. „Кавала” ” № 1а тел. / факс: 052/ 600 137

e-mail: pod_dygata_asg@abv.bg

ПИШЕТЕ НИ!