Нашата цел

Да окажем социална подкрепа на семейства с деца аутисти и да помогнем за тяхното по-добро социализиране и реализиране в съвременния динамичен свят. Основни цели на терапията: развиване на социалните умения и изграждане на функционално поведение. По време на целия терапевтичен процес  водещо е детето, следват се неговите силни страни и индивидуалното му темпо на работа. Структурирането на пространството е съобразено с всяка дейност, а всяка дейност се извършва в определената за целта организирана среда.