Обучение за родители

Безплатно онлайн обучение за родители на деца със специални потребности е с фокус върху същността на метода Приложен поведенчески анализ като сериозен ресурс за корекция и моделиране на функционално поведение. Водещите направиха изключително достъпно, ясно и лаконично изложение, подкрепено с конкретни примери от дългогодишната им практика, относно функциите на поведението и спецификата при децата от аутистичния спектър/40мин/. В рамките  на 30мин родителите имат възможност да зададат своите въпроси и да получат професионални отговори по темата. Обучението е на български език.

Информация за екипа:

Регистрационен формуляр:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeAg6dS0okTBEqaYwSWvAWQYVctB7zlvjcgMhwoT048StNWwg/viewform?fbclid=IwAR02Pg1BkXF0HRhnYSlkPXGRs3SrYkjoJaBzeh4kn14Xaps-GemixipSMnc