Специален педагог

Казвам се Шасине Шакир завършила съм начална училищна педагогика в Шуменски университет “Епископ Константин Преславски” .Специална педагогика в Софийски университет “Климент Охридски”. Работя в СУУНЗ “Проф. д-р Иван Шишманов” – учител – специален педагог  и  в  ЦСРИДУ “Живот под дъгата “. Имам над 25 години педагогически стаж.
Обичам работата си, за мен тя е кауза, предизвикателство и удоволствие. Винаги съм искала да работя с деца, те са най-слабата и беззащитна част от нас и имат истинска нужда от подкрепа.

Точно тази любов към децата ми помогна, да се превърна в много добър  педагог на ученици със СОП.  Естеството ми на работа и методите на обучение  при тези  деца,имат корекционно – развиваща насоченот, като е налице максимална разгърнатост и разчленение на сложните понятия и дейности, по-бавен ход на обучение и частични или многократни повторения. Методите са ефективни, ако водят към усвояване на знания, умения и начини на действие, но и обезпечават общото развитие на  детето, създаване на подходящи и значими умения, подобряващи качеството на живота му, помагащи му да общува и се самоконтролира. Смятам, че основната цел при обучението на децата е ясното разбиране на материята. Споделям и прилагам някои от методите  на  светила в областта на специалната педагогика за намаляване и предотвратяване т.н. „заучена безпомощност” при  деца със специални образователни потребности  – напр. реалистични и адекватни очаквания спрямо учениците. Осигуряване на безопасна и постоянна околна среда в групата, разпознаване и насърчаване инициативността у учениците, както и прояви на самостоятелност.   За мен е истинско предизвикателство да работя в тази сфера, дългогодишният ми опит показва, че във всяко дете има потенциал и чрез подходящи методи, индивидуални програми и игри, може да се развие и да бъде полезно , както за себе си така и за близките си. Всеки нов ден за мен е предизвикателство – срещите с различни деца, техните съдби и животи, различните характери, ситуации, проблеми. Работейки с децата ние заедно изобретяваме начина, по който може да им се помогне. Процесът е дълъг, често труден, но с много любов и търпение успяваме да постигнем напредък и когато това се случи – чувството е изключително!
Когато срещам трудности в работата си винаги мога да разчитам на подкрепата на екипа ни. Това е една много важна част от работата в ЦСРИДУ „Живот под дъгата “ – взаимната подкрепа и екипният дух.“