Психолог

Виолета Вълева

Накратко ще разлистя няколко страници от моята професионална биография до този момент, за да придобиете малка представа за мен.

Завършила съм психология-бакалавърска степен, към ШУ ”Епископ Константин Преславски” през 2005 година и магистратура „Психологично консултиране” през 2019 година към ВСУ„Черноризец Храбър”, както и личен опит в Когнитивно-поведенческата терапия. В момента се обучавам в „Психологично консултиране и основи на психотерапията-интегративен подход”-следипломна квалификация.

Професионалният ми опит до 2019 година е бил свързан предимно с консултиране на възрастни. Работила съм и с деца със СОП в Център за социална рехабилитация и интеграция. Ако трябва да опиша с две думи работа ми в „Живот под дъгата” то те ще са: предизвикателство и посвещение. В началото не знаех какво ме очаква и какво предстои. Включих се с ентусиазъм, без да зная, че общуването с децата ще ме промени и ще положи в мен, нещо, за което може би е вече време.

Колкото повече време минава, толкова повече, осъзнавам че все повече се вълнувам, когато се срещам с децата. Колкото повече време минава осъзнавам, че те ме научават да съм по-търпелива, по съпричастна, по-емпатична и по-устойчива. Не казвам, че е лесно. Процесът се осъществява бавно. Но когато индивидуалният подход, съобразен с личността и потребностите на детето носи резултати и то израства пред очите на целият екип удовлетворението е неописуемо. Да знаеш, че си част от житейския път на дете с аутизъм е голямо благословение.


Виолета Вълева-психолог в ЦСРИДУ”Живот под дъгата”