Работа с логопед

Индивидуална работа с логопед

Индивидуалната работа с логопед и специален педагог се извършва в Логопедичен кабинет с три функционално-структурирани пространства: за упражнения пред огледало, за работа на бюро и за работа на малка масичка. Основна цел на работата тук  е подобряване концентраията на вниманието.