Релационна психомоторика

Сесиите по релационна психомоторика се водят от психолог и/или педагог – индивидуално и групово.  В залата за психомоторно въздействие  се прилагат и сензо-моторни програми от еволюционна педагогика и кинезиология  за деца. В груповите сесии се включват  игри за развиване на социални умения. Това е структурираната среда за въздействие върху проприоцепция  и обща  моторика, изгражда се схема на тялото преодоляват сензорни дефицити, изгражда се пространствена ориентация, подобрява се общата координация, поддържа се зрителен контакт; стимулира се комуникация, провокират се наблюдение, имитация, подражание и се постига партниране с редуване и изчакване.