Сензорна терапия

Сензорна терапия

Нашата Сензорна стая е любимо място за всяко дете. Тя е кът за усамотяване и релакс. Снабдена е с звуково-светлинен панел с 8 звукови канала  за слухова, зрителна и тактилна стимулация, люлееща се кушетка с мека подложка, която въздейства на вестибуларния апарат и проприоцепцията. Стенен панел с UV-писалка за сензорна стимулация и логопедична  работа, сензорен център с водна колона за мултисензорно въздействие, сензорна пътека от 6 маслени гел-плочи за тактилна стимулация. Има дори и вибрираща възглавница, която оказва положително въздействие върху проприоцепцията, стимулира вестибуларната система, подобрява слуховата преработка и развитието на речта.