Ръководител екип

Петя Райчева

Ръководител екип
Педагог

Образование:
История и география – ШУ ,,Епископ Константин Преславски“

Опит:
Преподавател – ОУ „Добри Чинтулов“ Варна
Преподавател – ОУ „Неофит Бозвели“ Варна
Преподавател – ЧПГ „Бизнесбанк училище“ Варна

        Всяко дете има първични потребности – да бъде обичано, обгрижено, подкрепено, а ако има специални нужди трябва да бъде стимулирано и терапевтирано.Това, което трябва на всяко дете са любов и близост.

        Прекрасно е чувството да имаш допир до дете с аутизъм. Да те допусне до себе си, да те прегръща толкова силно и да усещаш, че ти е благодарно, че го разбираш и обичаш.

        Любов – обичта и усещането, че някой е винаги там при нужда – прави децата щастливи, свободни да бъдат себе си. С тези деца се преминава в други измерения на любовта. Прегръдката има висока стойност. А доверието е безгранично. Усмивката е истинска светлина. Те винаги усещат искрената и позитивна енергия. Те показват чувствата си по много уникален начин. Всяко дете има потенциал, който трябва да бъде развит. А когато усети, че искаш да му помогнеш, то съдейства и върви напред в развитието си. Нека бъдем по – състрадателни и разбиращи към различните от нас. Всяко дете с аутизъм е уникално и има на какво да ни научи.

Грижата за децата е наш основен ангажимент!