Училище за родители

Провеждат се ежемесечни срещи и родителски конференции, на които в присъствие на водещи в сферата специалисти се обсъждат въпроси, свързани със сензорния свят на детето, със специалната педагогика за специални деца, с логопедичната подкрепа при децата с РАС, Психологическата работа с нейните цели и  резултати; с храненето при децата с РАС. Разисква се справяне с трудно поведение и ролята на  родителя в терапията.

Работа със семейството на детето: Училище за родители и групи за взаимопомощ на родители. От края на м.Май нашите партньори от САЩ, Вирджиния –Evidence Based Classroom Solutions, стартираха безплатно онлайн обучение за родители на деца със СОП. На основата на Приложен поведенчески анализ те оказват безценна подкрепа на родителите в България в моделирането на функционално поведение при децата с РАС.