Месец: октомври 2020

Обучение за родители

Безплатно онлайн обучение за родители на деца със специални потребности е с фокус върху същността на метода Приложен поведенчески анализ като сериозен ресурс за корекция и моделиране на функционално поведение. Водещите направиха изключително достъпно, ясно и лаконично изложение, подкрепено с конкретни примери от дългогодишната им практика, относно функциите на поведението и спецификата при децата от […]