Автор: Под дъгата

Обучение за родители

Безплатно онлайн обучение за родители на деца със специални потребности е с фокус върху същността на метода Приложен поведенчески анализ като сериозен ресурс за корекция и моделиране на функционално поведение. Водещите направиха изключително достъпно, ясно и лаконично изложение, подкрепено с конкретни примери от дългогодишната им практика, относно функциите на поведението и спецификата при децата от […]

24-ти май

Празнуваме 24-ти май, с любов към всяка буквичка и всичко, което ни носи този прекрасен празник. В подготовката за отбелязването на днешния светъл празник се включиха с невероятен ентусиазъм всички деца от „Живот под дъгата“ и всички родители. Екипът ни подготви с много любов индивидуално подбрани материали за развиващи игри и самостоятелна работа в домашни […]